Vícejazyčné inženýře        
        Francie, Německo, Česká Republika                

Fr / De / Cz / Pl
It / Es
Naším posláním je podporovat
průmyslový a technologický
rozvoj vaší firmy po celé
Evropě
ZLAVELY - Industry & Technology působí v všechních průmyslových odvětvích, zejména v klíčových odděleních firmy, a po celé Evropě : výroba a inovace, nákup, IT, řízení rizik a analýza poškození
kód CSS
Kód CSS