Fr / De / Cz / Pl
It / Es
Průmyslová rizika

Řízení a analýza průmyslových rizik je klíčovou odbornou znalostí společnosti ZLAVELY Industrie & Technologie.

Disponujeme desetiletou zkušeností v odhadech u největších pojišťoven a dokázali jsme vytvořit odbor zaměřený na analýzu průmyslových škod a jejich náhrad. Pracujeme pro všechny průmyslové sektory, průmysl strojírenský, energetický, chemický, potravinářský…

Analyzujeme veškeré případy poškození podle pojistných předpisů a stanovujeme rozsah odpovědnosti a výši škody:

- Technické a ekonomické posouzení mechanického a elektrického vybavení
- Analýza komplexních průmyslových škod (okolnosti, původ, odhad škody)
- Správa náhrad pro zákaznické společnosti (analýza technických, právních a finančních důsledků).


      "Naším úkolem je stanovit
      rozsah odpovědnosti
      a vyčíslit škody"