Fr / De / Cz / Pl
It / Es
Mezinárodní strategie a organizace společnosti

Mezinárodní projekt, vývozní strategie vyžaduje úpravy průmyslových a lidských zdrojů společnosti. Pracujeme v úzkém kontaktu s našimi zákazníky a společně se snažíme najít to nejlepší řešení organizace vhodné pro národní i mezinárodní partnery. Nejprve určíme hlavní pilíře společnosti, poté vyhodnotíme situaci a vybereme odpovídající partnery pro mezinárodní spolupráci.

Prvním krokem je analýza výchozího bodu a cíle internacionalizace. Poté využíváme svých odborných zkušeností a zapojujeme do procesu síť svých kontaktů. Dále zvažujeme různé kulturní a jazykové aspekty:

- v rámci společnosti
       popis rozhraní dostupného v zahraničí
       popis změn nutných pro mezinárodní růst
       zhodnocení postupů a předpisů termínů
- partneři
       prověření možných partnerů
       návrh organizace pro spolupráci s novými partnery
- projektový management
- závěrečná zpráva.

Posléze přichází další kroky, které závisí na dané společnosti, průmyslové oblasti a Vašem konkrétním očekávání. Již nyní se těšíme se na první schůzku s Vámi!
"Přizpůsobte své technické a lidské zdroje internacionalizaci a vývozu"